Article 3119

Title of the article

TRANSFORMATION OF PROCESS DESCRIPTIONS
BY TEMPORARY CHARACTERISTICS AT THE STAGE OF CONCEPTUAL MODELING 

Authors

Novoselova Ol'ga Vyacheslavovna, Candidate of engineering sciences, associate professor, sub-department of information technology and computing systems, Moscow State Technological University “STANKIN” (3A, Vadkovskiy lane, Moscow, Russia), E-mail: ovnovoselova@yandex.ru
Solodovnikova Nataliya Vital'evna, System analyst, LLC “ANsystems” (13 Rusakovskaya street, Moscow, Russia), E-mail: double_floris@mail.ru 

Index UDK

004.82:621 

DOI

10.21685/2072-3059-2019-1-3 

Abstract

Background. Object of a research is the dynamic component (the system of subject dependences) of the conceptual model (CM). The subject of research is the analytical processing (a possibility of conversion of descriptions) of the dynamic component of the conceptual model according to the time characteristic (time steps). The work purpose is to develop of a method of restructuring of a dynamic component on time steps taking into account the information connectivity of actions for the phase of conceptual modeling. This phase runs at design of automated system on methodology automation of intellectual labor.
Materials and methods. For a research of a possibility of restructuring of a dynamic component of conceptual model additional process description (an algorithm of execution of a task) in the form of block matrixes is entered.
Results. The method and technique of conversion of descriptions of a dynamic component of conceptual model at the level of signs is developed. The method considers information content of subject dependences - subsets of the signs participating in the carry-out dependences (actions of an algorithm) and their interconnection in process.
Conclusions. The research of a possibility the conversion of process from serial to serial-parallel allowed to develop a method of restructuring of a dynamic component of the conceptual model (CM) on time steps. Application of a method at a design stage of an automated system allows to reveal a possibility of reduction of time expenditure on execution of the algorithm of a solution of a task. 

Key words

process, restructuring, dynamic component, conceptual modeling, the methodology automation of intellectual labor (MAIL) 

Download PDF
References

1. Volkova G. D. Metodologiya avtomatizatsii intellektual'nogo truda [Methodology for the automation of intellectual labor]. Moscow: Yanus-K, 2013, 104 p. [In Russian]
2. Kuryshev S. M. Razrabotka metodov i sredstv formirovaniya i modelirovaniya predstavleniy proektno-konstruktorskikh zadach na etape predproektnogo obsledovaniya organizatsii pri sozdanii SAPR mashinostroitel'nogo naznacheniya: avtoref. dis. kand. tekhn. nauk [Development of methods and tools for the formation and modeling of representations of design and engineering tasks at the stage of a pre-project survey of an organization when creating CAD systems for engineering purposes: author's abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of engineering sciences]. Moscow, 1999, 22 p. [In Russian]
3. Lyubchikova O. V., Solodovnikova N. V. Avtomatizatsiya i informatsionnye tekhnologii (AIT-2014): materialy stud. nauch.-prakt. konf. [Automation and information technology – 2014: proceedings of student scientific and practical conference]. Moscow: FGBOU VPO MGTU «STANKIN», 2014, pp. 96–97. [In Russian]
4. Novoselova O. V., Lyubchikova O. V. Peredovaya nauka – 2015: materialy XI Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. T. 27: Matematika. Fizika. Sovremennye inform. tekhnologii (Angliya, Sheffild, 30 aprelya – 7 maya 2015 g.) [Advanced Science – 2015: proceedings of XI International scientific and practical conference. Volume 27: Mathematics. Physics. Modern information technologies (England, Sheffield 30th of April – 7th of May, 2015)]. Sheffield: Science and Education LTD, 2015, pp. 49–52. [In Russian]
5. Volkova G. D., Efromeev N. M. Komp'yuternye nauki i tekhnologii: tezisy dokladov Mezhdunar. nauch. konf., posvyashch. pamyati prof. A. M. Bogomolova [Computer science and technology: proceedings of International scientific conference dedicated to memory of professor A.M. Bogomolov]. Saratov: SGU im. N. G. Chernyshevskogo, 2012. [In Russian]
6. Novoselova O. V. Effektivnye instrumenty sovremennykh nauk – 2014: materialy X Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Effective tools of modern science – 2014: proceedings of X International scientific and practical conference]. Chekhiya, Praga: Publishing House «Education and science», 2014, pp. 23–30. [In Russian]
7. Shchukin M. V. V-ya nauchnaya konferentsiya MGTU «Stankin» i «Uchebnonauchnogo tsentra matematicheskogo modelirovaniya MGTU «STANKIN» – IMM RAN» (14–15 maya 2002 g.): sb. dokl. [V scientific conference of MSTU “Stankin” and “Educational and Scientific Center of Mathematical Modeling MSTU “STANKIN” – IMM RAS” (14-15th of May, 2002): collected articles]. Mоscow: MGTU «Stankin», 2002, pp. 61–65. [In Russian]

 

Дата создания: 18.06.2019 10:41
Дата обновления: 18.06.2019 10:56